Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bobor vodný bobor vodný v atlase živočíchov

bobor vodný Castor fiber

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
29. apríla 2011 18:20
Poznámka:

bobria hrádza

Fotografia  druhu  bobor vodný