Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltohlav najvyšší žltohlav najvyšší v atlase rastlín

žltohlav najvyšší Trollius altissimus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
26. apríla 2011 15:53
Fotografia  druhu  žltohlav najvyšší