Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slepúch lámavý slepúch lámavý v atlase živočíchov

slepúch lámavý Anguis fragilis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
24. apríla 2011 11:33
Poznámka:

Na našom chodníku často stretávame slepúchy.

Fotografia  druhu  slepúch lámavý