Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec slovenský poniklec slovenský v atlase rastlín

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

Autor:
Mgr. Karol Vlčko
Skupina:
začiatočníci
Zachytené dňa:
31. marca 2011 23:13
Fotografia  druhu  poniklec slovenský