Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pečeňovník trojlaločný pečeňovník trojlaločný v atlase rastlín

pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis

Autor:
Mgr. Karol Vlčko
Skupina:
začiatočníci
Zachytené dňa:
1. apríla 2011 11:30
Fotografia  druhu  pečeňovník trojlaločný