Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Mgr. Ľubica Budayová
Skupina:
7.A Spišské Vlachy
Zachytené dňa:
11. apríla 2011 14:56
Fotografia  druhu  bocian biely