Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
8. apríla 2010 15:45
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná