Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  fuzáč veľký fuzáč veľký v atlase živočíchov

fuzáč veľký Cerambyx cerdo

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
5. augusta 2010 13:55
Fotografia  druhu  fuzáč veľký