Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krvavec lekársky krvavec lekársky v atlase rastlín

krvavec lekársky Sanguisorba officinalis

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
2. októbra 2010 11:10
Fotografia  druhu  krvavec lekársky