Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  fuzáč veľký fuzáč veľký v atlase živočíchov

fuzáč veľký Cerambyx cerdo

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
4. apríla 2011 16:00
Fotografia  druhu  fuzáč veľký