Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  straka čiernozobá straka čiernozobá v atlase živočíchov

straka čiernozobá Pica pica

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
5. apríla 2011 10:00
Poznámka:

Hniezdo straky

Fotografia  druhu  straka čiernozobá