Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  holub hrivnák holub hrivnák v atlase živočíchov

holub hrivnák Columba palumbus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
3. apríla 2011 10:00
Fotografia  druhu  holub hrivnák