Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
10. decembra 2010 10:26
Fotografia  druhu  pinka lesná