Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
10. decembra 2010 10:23
Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká