Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  škorec lesklý škorec lesklý v atlase živočíchov

škorec lesklý Sturnus vulgaris

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
31. marca 2011 8:39
Fotografia  druhu  škorec lesklý