Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
11. marca 2010 14:50
Poznámka:

Na poli sa pásli srny. Vyrušil ich traktor, ktorý neďaleko pracoval.

Fotografia  druhu  srnec lesný