Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  mlynárka dlhochvostá mlynárka dlhochvostá v atlase živočíchov

mlynárka dlhochvostá Aegithalos caudatus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
11. marca 2010 15:08
Poznámka:

Vtáky prileteli na stromy pri ceste a spevom dali o sebe vedieť.

Fotografia  druhu  mlynárka dlhochvostá