Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zajac poľný  zajac poľný v atlase živočíchov

zajac poľný Lepus europaeus

Autor:
PaedDr. Karol Krško
Skupina:
Svodínska Dobra
Zachytené dňa:
16. marca 2011 15:35
Poznámka:

Na okraji lokality v agátovom lese v blízkosti poľa sme objavili zajačí trus.

Fotografia  druhu  zajac poľný