Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
PaedDr. Karol Krško
Skupina:
Svodínska Dobra
Zachytené dňa:
16. marca 2011 15:16
Poznámka:

Pri prechádzke lesom sme objavili i srnčí trus.

Fotografia  druhu  srnec lesný