Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
18. marca 2011 0:00
Poznámka:

Srna so srncom sa pravidelne chodia pásť na lúku za školou, často ich pozorujeme priamo z okna. Dnes ich nevyplašili ani deti odchádzajúce zo školy.

Fotografia  druhu  srnec lesný