Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
5. marca 2011 12:38
Fotografia  druhu  sýkorka belasá