Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zajac poľný  zajac poľný v atlase živočíchov

zajac poľný Lepus europaeus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
2. marca 2011 0:00
Fotografia  druhu  zajac poľný