Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
20. januára 2011 0:00
Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká