Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sojka škriekavá sojka škriekavá v atlase živočíchov

sojka škriekavá Garrulus glandarius

Autor:
Ing. Jana Kaščáková
Skupina:
žabky
Zachytené dňa:
2. marca 2011 9:41
Fotografia  druhu  sojka škriekavá