Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Ing. Jana Kaščáková
Skupina:
žabky
Zachytené dňa:
13. februára 2011 8:48
Poznámka:

ale im chutí …

Fotografia  druhu  sýkorka belasá