Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  strnádka žltá strnádka žltá v atlase živočíchov

strnádka žltá Emberiza citrinella

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
15. februára 2011 12:10
Fotografia  druhu  strnádka žltá