Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Milana Gibová
Skupina:
Orlíček
Zachytené dňa:
25. februára 2011 14:59
Poznámka:

Sýkorka bielolíca/veľká Takto im pomáhame prežiť zimu.

Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká