Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
17. februára 2011 12:56
Poznámka:

V tomto období sa so sýkorkami stretávame takmer všade. Poletuje tu viac druhov, ale fotografia sa nám nevydarila.

Fotografia  druhu  sýkorka belasá