Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hýľ lesný hýľ lesný v atlase živočíchov

hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
17. februára 2011 12:56
Poznámka:

Na našej ďalšej vychádzke do prírody sme počuli a videli našich známych operencov. Poznávanie sme zvládli, horšie to bolo odfotografovať…

Fotografia  druhu  hýľ lesný