Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
16. februára 2011 14:25
Fotografia  druhu  sýkorka belasá