Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
16. februára 2011 14:47
Fotografia  druhu  srnec lesný