Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veverica stromová veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
9. februára 2011 0:00
Poznámka:

Že sú veverice v našom lese sme vedeli podľa ohlodaných šišiek, dnes sa nám konečne podaril aj takýto záber.

Fotografia  druhu  veverica stromová