Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
29. marca 2010 18:21
Fotografia  druhu  pinka lesná