Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zajac poľný  zajac poľný v atlase živočíchov

zajac poľný Lepus europaeus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
2. februára 2011 15:10
Fotografia  druhu  zajac poľný