Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Viola Feketeová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
30. októbra 2010 21:30
Poznámka:

Líšku som odfotila pri návšteve mojej starej mamy, u ktorej som aj prespala. Je to v starkinej záhrade, kde sa objavila už viackrát.

Fotografia  druhu  líška hrdzavá