Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
9. apríla 2010 14:01
Poznámka:

Naša škola je blízko pri lese a tak často pozorujeme zvieratá aj cez vyučovanie.Táto fotografia je urobená z okna triedy.

Fotografia  druhu  srnec lesný