Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hýľ lesný hýľ lesný v atlase živočíchov

hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
29. marca 2010 18:12
Poznámka:

Samička i samček hýľa si uľahčili zber potravy a zbierali semená, ktoré ostali na zemi po zimnom prikrmovaní.

Fotografia  druhu  hýľ lesný