Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
16. apríla 2010 13:41
Poznámka:

Diviaky v našej obci sú premnožené a tak nie nič zvláštne stretnúť ich za bieleho dňa v lese.

Fotografia  druhu  diviak lesný