Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hýľ lesný hýľ lesný v atlase živočíchov

hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
25. marca 2010 18:24
Fotografia  druhu  hýľ lesný