Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
3. februára 2011 0:00
Poznámka:

Pre vtáčiky sme urobili k)rmidlo,ktoré pravidelne dopĺňame.Pri troche trpezlivosti sa nám potom dajú urobiť aj takéto zábery.

Fotografia  druhu  sýkorka belasá