Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
30. januára 2011 15:20
Poznámka:

diviaky prerývajú i zmrznutú pôdu hľadajúc potravu, často sú doryté celé časti lesa, či lúky

Fotografia  druhu  diviak lesný