Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krkavec čierny krkavec čierny v atlase živočíchov

krkavec čierny Corvus corax

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
16. januára 2011 15:35
Poznámka:

Na jednej z vychádzok sme našli uhynutého krkavca. V tejto lokalite ich je niekoľko párov, nevieme, prečo uhynul.

Fotografia  druhu  krkavec čierny