Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  straka čiernozobá straka čiernozobá v atlase živočíchov

straka čiernozobá Pica pica

Autor:
Mgr. Stanislava Gabovičová
Skupina:
prírodovedný krúžok
Zachytené dňa:
16. decembra 2010 15:38
Poznámka:

Straka čiernozobá /Pica pica/ – stopy v snehu

Fotografia  druhu  straka čiernozobá