Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
6. januára 2011 10:55
Poznámka:

Doklad o výskyte srnca lesného ( Capreolus capreolus ) v blízkosti krmelca, do ktorého pravidelne prinášame lesnej zveri potravu.

Fotografia  druhu  srnec lesný