Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
26. decembra 2010 11:42
Poznámka:

srnec lesný ( capreolus capreolus )

Fotografia  druhu  srnec lesný