Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
28. novembra 2010 10:46
Poznámka:

dňa 28. 11. sme sa vybrali na preskúmanie našej lokality- rybníky pri tvarožnej. Po ceste sme zbadali túto stopu srnca

Fotografia  druhu  srnec lesný