Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
12. decembra 2010 14:08
Poznámka:

na topiacom sa snehu sme identifikovali i stopy líšky, škoda, že sme nevideli samotnú líšku…

Fotografia  druhu  líška hrdzavá