Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bobor vodný bobor vodný v atlase živočíchov

bobor vodný Castor fiber

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
17. novembra 2010 13:19
Poznámka:

Na vychádzke k rybníku Bulkovec sme zachytili ohryz stromov od bobra vodného.

Fotografia  druhu  bobor vodný