Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
20. novembra 2010 11:54
Poznámka:

Kyslička sa vyskytuje v našej lokalite v hojnom počte, vytvára súvislé porasty v podraste lesa.

Fotografia  druhu  kyslička obyčajná