Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bažant poľovný bažant poľovný v atlase živočíchov

bažant poľovný Phasianus colchicus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
2. decembra 2010 15:45
Poznámka:

V snehu sme videli stopy bažanta.

Fotografia  druhu  bažant poľovný